Všetky voľné pracovné miesta nájdete na:

istp
 

Formulár uchádzača o pracovné miesto:


Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ako sa uchádzať o zamestnanie?

Ak máte záujem u nás pracovať, vyplňte formulár, alebo zašlite nám na našu emailovú adresu svoj životopis, so súhlasom na spracovanie osobných údajov. Zaradíme Vás do evidencie uchádzačov a budeme Vás kontaktovať.

 

Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o zamestnanie v SBS:

  • minimálny vek 18 rokov
  • občianska bezúhonnosť a spoľahlivosť (odpis z registra trestov)
  • zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok na predpísanom tlačive v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti)
  • preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti