Voľné pracovné pozície

Aktuálne voľné pracovné pozície pre Upratovací servis :

Je nám ľúto, ale nemáme voľné pracovné miesto.

Aktuálne voľné pracovné pozície pre Informátor :

Je nám ľúto, ale nemáme voľné pracovné miesto.

Aktuálne voľné pracovné pozície SBS – súkromná bezpečnostná služba:

Je nám ľúto, ale nemáme voľné pracovné miesto.

 

Ak máte záujem u nás pracovať, vyplňte formulár alebo zašlite nám na emailovú adresu spoločnosti svoj životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov, zaradíme Vás do evidencie uchádzačov a budeme Vás kontaktovať.

Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o zamestnanie v SBS:

  • minimálny vek 18 rokov
  • občianska bezúhonnosť (odpis z registra trestov)
  • občianska spoľahlivosť (čestné prehlásenie v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti)
  • zdravotná spôsobilosť (lekársky posudok na predpísanom tlačive v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti)
  • preukaz odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti

 

Formulár uchádzača o pracovné miesto:

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaša adresa (povinné)

Váš telefón (povinné)

Váš email

Záujem o pozíciu (povinné)

Číslo preukazu odbornej spôsobilosti SBS

Váš životopis

Doplňujúce informácie

Súhlas so spracovaním osobných údajov