O nás

SBS -Súkromná bezpečnostná služba TATRAPOL, s. r. o. bola založená dňa 17.10.1995 bez účasti zahraničného kapitálu. Svoje bezpečnostné služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. Vedenie spoločnosti má viacročné skúsenosti v riadení súkromnej bezpečnostnej služby. V regiónoch Slovenska máme vytvorené regionálne strediská, kde naši vedúci pracovníci (regionálny manažér) priamo riadia výkon našich zamestnancov a zabezpečujú bezprostrednú komunikáciu s klientom. Služby našej spoločnosti sú podložené kvalitatívnymi a kvantitatívnymi ukazovateľmi a odberateľmi sú kladne hodnotené.

Prečo my

TATRAPOL, s.r.o. si vysoko ctí a dodržiava zásady obchodnej etiky a svojím odberateľom dáva záruky dodržiavania Obchodného zákonníka a ostatných platných legislatívnych noriem vo vzájomných obchodných vzťahoch.

Ak Vás naša ponuka služieb zaujala, s Vaším súhlasom a na naše náklady vykonáme bezpečnostný prieskum a vypracujeme projekt ochrany Vášho majetku, v ktorom plne budeme rešpektovať Vaše požiadavky a interné bezpečnostné predpisy.

Povedali o nás


Naše služby

 

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnostná služba.

 

UPRATOVANIE
Čistiace a upratovacie služby.

 

INFORMÁTOR
Informátorské služby.

 

PRÁCA
Voľné pracovné miesta.